Seiyuuplus: QUEUE #446 - Seiyuu + (fingida) leitura (parte 3)

Chiaki Omigawa

Ai Kayano

Kenichi Suzumura

Miyuki Sawashiro

Tetsuya Kakihara

Romi Paku

Wataru Hatano

Eri Kitamura

Aoi Yuuki

Hidenobu Kiuchi

Postagens mais visitadas