Seiyuuplus: Queue #178 - Seiyuu + avental

Mais seiyuus, eba! Saudades disso por aqui?
Segunda parte aqui!

Hidenobu Kiuchi

Tatsuhisa Suzuki

Hiroki Yasumoto

Tomokazu Sugita + Yuuichi Nakamura (Esses dois são terríveis!)

Daisuke Hirakawa + Hiro Shimono

Mamoru Miyano

Kenichi Suzumura

Daisuke Ono

Haruka Tomatsu + Minako Kotobuki + Ayahi Takagaki +Aki Toyosaki
(Da esquerda para a direita!)

Minori Chihara

Postagens mais visitadas